Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy – prezentacje

W maju 2014 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zorganizowało szkolenia adresowane do przedstawicieli administracji publicznej szczebla rządowego, centralnego i wojewódzkiego.

Przedmiotem szkoleń było omówienie tematyki związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Szkolenia prowadzili pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W szkoleniach udział wzięło ponad 900 pracowników urzędów administracji publicznej.
Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawiane podczas szkoleń.

Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że prezentacje zamieszczone na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Każda kopia tekstu prezentacji musi być w widoczny sposób opatrzona imieniem i nazwiskiem autorów oraz informacją o treści:
„Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, www.niepelnosprawni.gov.pl”.
 

Materiały szkoleniowe

1. Prezentacje „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy” – dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacja pochodzi ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

0