Z dniem 1 lipca 2011 roku w ramach realizacji projektu ” Biuro Karier skuteczny element aktywizacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych” przystąpiono do tworzenia 3 nowych biur w Olsztynie, Włodawie oraz Zamościu.

Po przeprowadzonej rekrutacji do nowych Biur Karier zostali zatrudnieni koordynatorzy, osoby do pośrednictwa pracy, doradcy zawodowi oraz psycholodzy. Do pomocy w nowo powstałych biurach zaangażowani zostali również wolontariusze.

0