Wykaz firm, które planują stworzenie w Lublinie i w województwie nowych miejsc pracy

Informacja została przygotowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

http://www.wup.lublin.pl/wup/download/ciz/perspektywy/Perspektywy-pracy-w-Lublinie-i-w-woj-lubelskim_18-12-2014.pdf