Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, niewidomych i słabowidzących, ale także ich najbliższego otoczenie, oferując różne rodzaje wsparcia. Ma na celu aktywizację zawodową 300 niepełnosprawnych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia 300 osobom z ich najbliższego otoczenia.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej
www.niepelnosprawni.lublin.pl
.

0