„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

W ramach projektu oferujemy:
– stworzenie Indywidualnego Planu Działania
– Warsztaty Aktywności Zawodowej
– warsztaty i szkolenia zawodowe
– staże rehabilitacyjne
– praktyki zawodowe u pracodawcy
– warsztaty dla rodzin i opiekunów
– zajęcia z przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej

Wymagania formalne uczestnictwa w projekcie:
– posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym (w tym wypadku niepełnosprawność sprzężona) stopniu niepełnosprawności
– wiek w przedziale od 45 do 64 roku życia (mężczyźni) i 59 roku życia (kobiety)
– osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
– osoby nie korzystające aktualnie z żadnej innej formy aktywizacji, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymogi formalne udziału w projekcie prosimy o kontakt z biurem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Oddział w Lublinie

Grzegorz Krzyszycha grzegorz.krzyszycha@far.org.pl
Karolina Suszek karolina.suszek@far.org.pl

FAR Lublin, Al. Kraśnicka 127/129 (II piętro) 20-718 Lublin, tel. 81 526 10 24, www.far.org.pl

0