Wolontariat to nowy pomysł na aktywizację zawodową osób z dysfunkcją umysłową

Specjaliście w dziedzinie doszli do wniosku, że wolontariat może być odpowiedzią na potrzeby aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową. Osoba z problemami chorobowymi dostrzega szansę powrotu do zdrowia, gdy pomaga osobom całkowicie zdrowym. Odwracają się w ten sposób tradycyjne i stereotypowe role, w których to osoba z niepełnosprawnością jest tą, otrzymującą pomoc.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.pfon.org.

0