Uwaga!!! Ważna informacja!!!

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki poszukuje psychologa i doradcy zawodowego do pracy wolontarystycznej z niepełnosprawną młodzieżą. Wymiar czasu pracy psychologa 24 godziny. Wymiar czasu pracy doradcy zawodowego 18 godzin.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 81 533 10 22 lub w Biurze Karier Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Nałęczowskiej 30, galeria Parada, 20-071 Lublin.

0