Urzędy pracy: Bony, pożyczki i dotacje dla bezrobotnych

Bony stażowe i szkoleniowe. Pożyczki i dotacje na działalność gospodarczą. Granty na telepracę. Urzędy pracy oferują bezrobotnym zupełnie nowe formy wsparcia.

– W tym roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie ma ponad 550 tys. zł na bony stażowe i szkoleniowe. To oferta skierowana do osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia – informuje Monika Różycka-Górska, rzecznik MUP w Lublinie. – Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, w wszystkie bony stażowe zostały już rozdysponowane. Bonów szkoleniowych zostało już tylko 7.

Zainteresowani bonami szkoleniowymi bezrobotni muszą zadeklarować, że po szkoleniu sfinansowanym przez urząd pracy szkolenia pracodawca ich zatrudni. Muszą też złożyć w urzędzie stosowny wniosek.

– Bezrobotny może samodzielnie wybrać instytucję szkoleniową, która spełnia niezbędne kryteria, lub skorzystać z pomocy specjalisty ds. rozwoju zawodowego – tłumaczy Różycka-Górska. – Bon stażowy to z kolei gwarancja skierowania na półroczny staż u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego. Pracodawca musi się jednak zobowiązać do zatrudnienia go po zakończonym stażu na minimum pół roku .

W ramach bonu stażowego urząd pracy finansuje koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (do 605,40 zł łącznie ze stypendium). Nowością jest wsparcie finansowe w wysokości 1513 zł dla pracodawców.

Na bony stażowe można się jeszcze załapać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. – Oferujemy także granty na telepracę w kwocie do 10 tys. zł dla pracodawców na stworzenie stanowiska pracy dla rodzica dziecka do 6. roku życia, świadczenia aktywizacyjne dla osób po urlopach wychowawczych (840 zł miesięcznie przez rok) i dofinansowanie dla osób 50+ – wylicza Grażyna Gwiazda, dyrektor PUP we Lublinie.

Z pomocy mogą skorzystać także bezrobotni po 50. roku życia, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą – Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. zł – informuje dyr. Gwiazda.

– Jeśli chodzi o pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to nie mamy jeszcze informacji od Banku Gospodarstwa Krajowego. A to on będzie wybierał pośredników, którzy będą udzielać pożyczek – tłumaczy z kolei rzecznik MUP. – Pieniądze trafią do osób bezrobotnych, poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni oraz studentów ostatniego roku studiów. Szczegółowe informacje dostaniemy najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Żródło: Dziennik Wschodni

0