Telepraca: jakie prawa ma pracownik

Wykonując pracę w formie telepracy zachowujemy wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, w tym np. prawo do urlopu wypoczynkowego czy wynagrodzenia chorobowego.

Telepraca jest rodzajem pracy, którą pracownik wykonuje regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, głównie telefonu i internetu. W ten sposób swoje obowiązki służbowe pełnią np. dziennikarze, architekci, graficy, ankieterzy, analitycy bankowi czy tłumacze.

Korzyścią dla nich są m.in. niższe koszty i oszczędność czasu związana z dojazdami do pracy.

Telepraca daje też możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych, kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, jak również osób sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Zobacz również: Granty na telepracę. Jak i kto można je dostać 

Co w umowie o telepracę

Tak, jak w przypadku każdej umowy o pracę, także telepracownik powinien mieć swoją umowę potwierdzoną na piśmie.

Muszą się w niej znaleźć wszystkie niezbędne elementy tradycyjnej umowy pracę.

Są to następujące informacje :

  •  rodzaj pracy,
  •  miejsce wykonywania pracy,
  •  wynagrodzenie za pracę (wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia),
  •  wymiar czasu pracy, np. cały etat czy 1/2 etatu
  •  termin rozpoczęcia pracy,
  •  warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy oraz sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

W jaki sposób pracodawca może oznajmić pracownikowi, że będzie on wykonywał telepracę?

Są dwie możliwości. Otóż może to nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia – na mocy porozumienia stron albo z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

Jeśli pracodawca wprowadzi telepracę już w trakcie naszego zatrudnienia, wówczas w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia tego typu pracy możemy wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Pracodawca również ma prawo wystąpić z takim wnioskiem.

Po upływie wspomnianych trzech miesięcy szef będzie mógł nas przywrócić do pracy na poprzednich warunkach dopiero po sporządzeniu wypowiedzenia zmieniającego, czyli takiego, w którym zapisze nowe warunki wykonywania pracy ze zmianą zakresu obowiązków lub wynagrodzenia.

Zobacz również: Telepraca – przeczytaj zanim podejmiesz! 

Takie prawa ma telepracownik

Wykonując pracę w formie telepracy zachowujemy wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, w tym np. prawo do urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego zwolnień od pracy czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na telepracowniku ciążą też wszystkie obowiązki pracownicze. Nie musi tylko codziennie rano potwierdzać pisemnie swojej obecności na liście pracowników, gdyż swoje obowiązki wykonuje w domu.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z prawem, jeśli pracodawca i telepracownik nie postanowią inaczej, szef ma obowiązek:

  • dostarczyć telepracownikowi sprzęt (głównie telefon i laptopa) niezbędny do tego, by mógł on wykonywać swoje obowiązki służbowe,
  • ubezpieczyć wspomniany sprzęt,
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
  • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Przeczytaj także: Telepraca coraz popularniejsza 

Autor: Małgorzata Wąsacz
Źródło: regiopraca.pl
0