„RE: start w przyszłość” – szkolenia zawodowe dla młodych 18-29 lat

Projekt pn. „RE: start w przyszłość” mający na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Czytaj dalej

0

Projekt „KOMPETENTNI”

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „KOMPETENTNI” – kurs języka angielskiego.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
-osoby pracujące i bezrobotne
-osoby w wieku 25 lat i więcej
-zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-osoby powyżej 50 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy Czytaj dalej

0