Szkolenia zawodowe organizowane przez MUP

Miejski Urząd Pracy w Lubinie posiada jeszcze wolne miejsca na szkolenia zawodowe  kończące się egzaminem  zewnętrznym dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w MUP w Lublinie, należących do poniższych grup:

  • Osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie od podstawowego do średniego)
  • Osoby od 50 roku życia
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby długotrwale bezrobotne

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania wolnych miejsc

Szczegółowe informacje można uzyskać

Informacja pokój nr 1, tel. 08 466 52 52

Strona internetowa MUP w Lublinie www.mup.lublin.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Informacja pochodzi ze strony Miejskiego Urzędu Pracy

0