Szkolenia komputerowe dla seniorów

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. na terenie województwa lubelskiego przez IT Grzegorz Chojnacki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

plakat_e-umiejetnosci

W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z certyfikatem:

ECDL Start w wymiarze 80 godzin, w tym:

1. Przetwarzanie tekstów (25 h)
2. Arkusze kalkulacyjne (25 h)
3. Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)
4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h) powstanie 10 grup po 15 osób

lub

ECDL Core w wymiarze 120 godzin, w tym:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (10 h)
2. Użytkowanie komputera (10 h)
3. Przetwarzanie tekstów (25 h)
4. Arkusze kalkulacyjne (25 h)
5. Bazy danych (20 h)
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna (20 h)
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10 h) powstanie 10 grup po 15 osób.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

1. posiada miejsce zamieszkania w województwie lubelskim,
2. w chwili przystąpienia do projektu jest w wieku 50 – 64 lata,
3. posiada wykształcenie najwyżej średnie.

Zapewniamy:

1. materiały dydaktyczne,
2. poczęstunek w trakcie zajęć,
3. refundację kosztów dojazdu,
4. certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie eumiejetnosci.eu oraz w Biurze Projektu:
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
ul. Zamojska 47
pokój 227
20-102 Lublin

W razie pytań prosimy o kontakt.
Michał Drzewek
lublin@teamit.pl
tel. 739 266 400

0