Szkolenia zawodowe i staże w ramach projektu „Lubelskie Aktywizuje!”

Consultor Sp. z o. o. rozpoczął rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa Uczestników/czek.
Projekt skierowany jest do 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych i biernych zawodowo
– osób w wieku 50+,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób odchodzących z rolnictwa,
– osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach projektu oferujemy:

– Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
– Indywidualne pośrednictwo pracy,
– Wysokiej jakości szkolenia zawodowe określane w oparciu o identyfikację potrzeb i IPD,
– Staże zawodowe 3-miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

– stypendium stażowe 1 033,68 netto/m-c,
– stypendium szkoleniowe 999,03 netto (przy 100% frekwencji-145h),
– zwrot kosztów dojazdu na indywidualną diagnozę potrzeb z IPD, indywidualne pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe, w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
– materiały szkoleniowe,
– zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
– poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową http://lubelskieaktywizuje.consultor.pl/ oraz do biura projektu w Lublinie pod adresem:
ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin.
Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 388.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Plakat promujący wydarzenie

Karolina Taciak
Specjalista ds. projektów europejskich
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin
tel. 519 323 388

0