Szkolenia dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bądź zatrudnionych w rolnictwie, zamieszkujących na terenie gminy Piaski w wojewódzwie lubelskim.

Każdy z projektów „Aktywni”, „Teraz My” oraz „Aktywizacja szansą na jutro” skierowany jest do 8 osób (4 kobiet i 4 mężczyzn).

W ramach projektów zapewniamy możliwość skorzystania z:

 • Szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe:
  1. ABC Przedsiębiorczości z elementami spółdzielczości socjalnej, (kobiety)
  2. Pracownik robót wykończeniowych, (mężczyźni)
  3. Kucharz, (mężczyźni)
  4. Kurs „Dekoracja stołów i obsługa imprez okolicznościowych”, (kobiety)
  5. Kurs „Wizaż”, (kobiety)
  6. Kurs jazdy kat. B, (kobiety i mężczyźni)
 • Warsztatów psychologicznych i zawodowych, (kobiety i mężczyźni)
 • Indywidualnych spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym

Proces rekrutacji uczestników rozpoczął się 1 lutego. Są jeszcze wolne miejsca.

Planowane zajęcia i warsztaty szkoleniowe odbędą się w terminach od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Kontakt:
Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
Bystrzejowice Trzecie 21, 20-051 Piaski
tel./fax: 81 581 08 36
e-mail: aktywizacja@albert.lublin.pl

0