Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Aktywni i kompetentni”  

Projekt skierowany jest do 100 osób młodych, kobiet i mężczyzn (60 K, 40 M) , w wieku 15 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo, bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie niezarejestrowanych w urzędach pracy) a także niepełnosprawnych, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie lubelskim na terenie powiatów: m. Lublin, lubelski, lubartowski.

czytaj