Bezpłatne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, staże w projektach Fundacji Fuga Mundi

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projektach: „Integracja”, „Praca ze wspomaganiem”, „Kariera Zawodowa”.
Celem projektów jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Zapewniamy profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Plakat

czytaj

Bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu FAR pn.”Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie ” Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Beneficjenci będą mogli skorzystać z szerokiej gamy narzędzi aktywizacji zawodowej. Każdy z nich otrzyma swój indywidualny plan działania, na postawie którego, zostanie dobrana odpowiednia ścieżka wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy.

czytaj