Bezpłatne szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację do projektu „Młodzi na rynku pracy!” Do projektu zapraszamy: osoby młode w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo), w tym niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego, tj. bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, tomaszowski, zamojski.

plakat Młodzi na rynku pracy

czytaj