Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Kurs na pracę”

Fundacja Fuga Mundi w Lublinie zaprasza do bezpłatnego udziału w realizowanym projekcie „Kurs na pracę”, skierowanym do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będących powyżej 30 r.ż, zamieszkałych w woj. lubelskim, nie uczestniczących w innym projekcie, współfinansowanym ze środków EFS. Dodatkowo w przypadku osób zarejestrowanych w MUP/PUP tylko osoby o ustalonym I lub II profilu pomocy. 

 

plakat-Kurs na pracę

Czytaj dalej

0

Bezpłatne szkolenia zawodowe i staże w projekcie „Czas na aktywizację”

Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi realizuje projekt szkoleniowy „Czas na aktywizację”.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC).

Czas na aktywizację- plakat

Czytaj dalej

0

Szkolenia zawodowe – „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”.

Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. realizują projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”. Trwa rekrutacja osób chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Czytaj dalej

0