Bezpłatne szkolenia zawodowe

Firma Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. od czerwca br. rozpoczęła realizację projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.4 PO KL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj

Szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi” dla osób niepełnosprawnych – wolne miejsca

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o., realizujący projekt „Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL, zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie. Początek zajęć: lipiec 2014 w Lublinie.

czytaj

Szkolenie „Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach” dla osób niepełnosprawnych – wolne miejsce

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o., realizujący projekt „Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL, zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie. Początek zajęć: lipiec 2014 w Lublinie.

czytaj

Szkolenie „Doradca ds. ekologii” dla osób niepełnosprawnych – wolne miejsca

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o. realizujący projekt „Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL, zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie. Początek zajęć: lipiec 2014 w Lublinie.

czytaj