Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – w województwie lubelskim dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

DLA KOGO:
Do projektów mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:
a. wiek między 18 – 64 rokiem życia
b. co najwyżej średnie wykształcenie
c. zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
d. pracują / uczą się / posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo.
e. z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie Czytaj dalej

0