Bezpłatny kurs komputerowy w Zamościu

Latarnik Polski Cyfrowej organizuje bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL e-Citizen dla osób do 64 roku życia (w tym również osoby niepełnosprawne), które odbędzie się w Zamościu. Pierwsze zajęcia zaczną się 25 sierpnia 2014 roku i będą trwać 40 godz. lekcyjnych, zaś kolejne dopiero w październiku.

czytaj

Bezpłatny kurs komputerowy

Certyfikat ECDL START Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL)
(iloœć miejsc ograniczona).

Skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie czterech, dostępnych w programie ECDL.

czytaj

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – w województwie lubelskim dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

DLA KOGO:
Do projektów mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:
a. wiek między 18 – 64 rokiem życia
b. co najwyżej średnie wykształcenie
c. zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
d. pracują / uczą się / posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo.
e. z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie

czytaj