Szansa dla 50 +

W związku z realizacją projektu “Szansa dla 50 +”. Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne niepełnosprawne w wieku 50 zarejestrowane  w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie woj. lubelskiego do bezpłatnych szkoleń.

W ramach projektu każdy Uczestnik skorzysta z następujących form wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania –  20 godzin
2. Poradnictwo zawodowe – 20 godzin
3. Szkolenia zawodowe do wyboru:
– animator czasu wolnego
– intendent
– pracownik recepcji w hotelu
4. Poradnictwo zawodowe

W czasie projektu zapewniamy:
1. Stypendium szkoleniowe.
2. Staż 3 – miesięczny.
3. Zwrot kosztów dojazdu.
4. Materiały szkoleniowe.
5. Wykwalifikowanych trenerów.

Zespół projektu
szansadla50plus@mcdk.com.pl

0