Światowy Dzień Walki z Bezrobociem

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza wszystkich zainteresowanych do całkowicie bezpłatnego udziału w obchodach Światowego Dnia Walki z Bezrobociem, które odbędą się 11 kwietnia 2011 roku w godzinach 9:30 – 14:00 w siedzibie Fundacji „OIC Poland” w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26.

Program obchodów jest dostępny na stronie www.oic.lublin.pl.

0