Staże z wynagrodzeniem finansowym w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski rozpoczął rekrutację na płatne staże dla osób niepełnosprawnych.
Staże rozpoczynają się 1 października 2010 r., a kończą 28 lutego 2011 r., a ich głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycia istotnego i cennego doświadczenia zawodowego oraz zapoznania się z pracą Parlamentu Europejskiego.

Płatne staże dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są zarówno dla absolwentów uniwersytetów lub innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak również dla osób o kwalifikacjach niższych niż uniwersyteckie.

Wymagania ogólne dla kandydatów:

  • być obywatelami państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
  • mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
  • posiadać dogłębną znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz dobrą znajomość drugiego języka;
  • nie mieć przyznanego innego płatnego stażu lub odpłatnego zatrudnienia przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej, przez posła lub grupę polityczną w Parlamencie Europejskim;
  • być w stanie przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności/-ach (zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie/karta niepełnosprawności wydana przez władze krajowe).

Płatne staże są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie podlega przedłużeniu.

Odbycie stażu nie gwarantuje zatrudnienia w przyszłości w Parlamencie Europejskim. Rekrutacja urzędników przeprowadzana jest w ramach konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Staże odbywają się przede wszystkim w Brukseli i Luksemburgu, gdyż niektóre z Biur Informacyjnych w państwach członkowskich nie są w stanie zapewnić odpowiednich dostosowań umożliwiających dostęp.

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane odbyciem stażu proszone są o przesyłanie swoich aplikacji na maila: magdalenam@ffm.pl.

0