Staż rehabilitacyjny na stanowisku ochrony

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji poszukuje chętnego pana do podjęcia stażu rehabilitacyjnego na stanowisku ochrony w Lubartowie bądź Poniatowej.
Staż trwa 3 miesiące, istnieje szansa przedłużenia współpracy po zakończeniu stażu w formie umowy o pracę. Wynagrodzenie stażowe wynosi 1246 zł netto.
Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na staż przez 3 miesiące.

Wymagania względem kandydata:
– wiek powyżej 45 r.ż. do 62. r. ż.
– pozostawanie bez zatrudnienia
– orzeczony stopień niepełnosprawności stopień umiarkowany (2 symbole) bądź znaczny
– zdolność do uzyskania zaświadczenia o niekaralności

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
al. Kraśnicka 127/129
20-718 Lublin
tel. 81 526 10 24
karolina.suszek@far.org.pl; magdalena.szpyt@far.org.pl

Osoby do kontaktu: Magdalena Szpyt i Karolina Suszek

0