Statystyki rynku pracy

W dziale statystyk prezentujemy Państwu m.in. dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego i określonego wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Dane te opracowane są dla obszaru całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bezrobocie.org.pl.

0