Starszy specjalista do spraw zaopatrzenia komórek oraz jednostek Policji garnizonu lubelskiego w odczynniki, szkło, drobny sprzęt i materiały laboratoryjne w Wydziale Zaopatrzenia

Oferta numer: 1401171
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0