Starszy specjalista do spraw wykonywania ekspertyz kryminalistycznych (w zakresie badań chemicznych) w Laboratorium Kryminalistycznym

Oferta numer: 18-05
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0