Starszy specjalista do spraw instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów

Oferta numer: 2-05
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0