Starszy inspektor do spraw rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych oraz przyjmowania i weryfikowania dokumentów w Wydziale Finansów i Certyfikacji

Oferta numer: 9-01
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0