„Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”

Urząd Miasta Lublin realizujący projekt „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” informuje, że w ramach projektu w Urzędzie Miasta Lublin zatrudnione zostaną bezrobotne i poszukujące pracy (i pozostające bez zatrudnienia) osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkałe na terenie Województwa Lubelskiego, w tym także osoby niepełnosprawne po 45 roku życia.

Przewidziane jest 9 etatów na wieloosobowym stanowisku pracy ds. obsługi Centrum Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz 1 etat na wieloosobowym stanowisku pracy ds. obsługi organizacyjnej projektów i programów w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt:
Biuro projektu „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”
20-422 Lublin,
ul. Wł. Kunickiego 59, II piętro, pokój 212
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 14.30
tel. 81 466 20 65, 81 466 20 68, fax 81 466 20 67
e-mail: ion@lublin.eu

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.um.lublin.pl.

0