Rynek pracy dla młodych

„Rynek pracy dla Młodych, czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście się zapytać” to konferencja, która odbędzie się 17 października 2014 w Lublinie. Współorganizatorami tego wydarzenia są Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Stanisław Michałowski. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konferencja będzie doskonałą okazją do przedstawienia inicjatyw na poziomie europejskim i krajowym, nakierowanym na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, urzędów pracy oraz ekspertami w dziedzinie zatrudnienia omawiane będą m.in. programy przygotowane przez Komisję Europejską, Ministerstwo Pracy czy Urzędy Pracy, mające na celu pomoc osobom młodym w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również, jak założyć własną firmę i odbyć interesujące praktyki i staże. Konferencja będzie również okazją do szerokiej wymiany poglądów pomiędzy decydentami na rynku zatrudnia oraz młodymi ludźmi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: studentów, absolwentów, uczniów, przedstawicieli samorządów, służb zatrudnienia, firm rekrutacyjnych i organizacji pozarządowych do udziału w tym wydarzeniu! 17 października, godzina 9:30, aula Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 5.

Program konferencji

9:30-10:00 Rejestracja
10:00-11:00 Sesja Otwierająca

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

11:00-12:30 Sesja Plenarna Możliwości wspierania zatrudnienia wśród młodzieży

♦ Gwarancje dla młodzieży, Funkcjonowanie i najnowsze zmiany w Europejskiej Sieci Ofert Pracy EURES – Bartosz Otachel, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
♦ Działania WUP w Lublinie w zakresie wspierania zatrudnienia osób młodych – Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
♦ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako narzędzie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – wsparcie dla młodzieży w KPRES
 Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
♦ Działania UMCS w zakresie wspierania zatrudnienia młodzieży
 Marzena Bichta, Biuro Karier UMCS

12:30-13:00 Pytania i odpowiedzi
13:00-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Sesja Panelowa

♦ Jak zwiększyć szanse osób młodych na rynku pracy Wolontariat Europejski
Anna Radwań, Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
♦ Mikropożyczki i wsparcie Aniołów Biznesu
Andrzej Kidyba (tbc), Prezes Lubelskiej Fundacja Rozwoju
♦ Na co stawiają Pracodawcy?
Dariusz Jodłowski Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
♦ Jak założyć własną firmę
Piotr Nizioł, Prezes Zarządu Inkubator Przedsiębiorczości
♦ Staże w Instytucjach Europejskich
Aleksandra Ciszewska, Akredytowany Asystent w Parlamencie Europejskim

15:30-15:40 Zakończenie konferencji
Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
15:40-16:40 Lunch, możliwość odwiedzenia stoisk

Informacja pochodzi ze strony Lubelskie.pl

0