Różne systemy orzecznicze w Polsce komplikują życie osób z niepełnosprawnością

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg od osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które otrzymały odmowę przyznania świadczenia rentowego. Rzecznik widzi potrzebę podjęcia działań w zakresie zmiany i ujednolicenia systemu. W Polsce funkcjonują dwa systemy: rentowy i pozarentowy. Kłopot polega na tym, że te systemy w wielu przypadkach wykluczają się wzajemnie. Osoby z niepełnosprawnością mają wiele razy dużą trudność w uzyskaniu prostych informacji.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.pfon.org.

0