Rekrutaja do projektu „Przyjazna praca II”

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza osoby bezrobotne NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Przyjazna Praca II”. W ramach projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe; szkolenia; staże (6 m-cy).

REKRUTACJA TRWA do 22.05.2014r. !!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Formularz zgłoszenia udziału w projekcie dostępny na stronie MUP w Lublinie oraz w siedzibie MUP pokoje nr 1, 3, 4, 5, 12, 13.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.mup.lublin.pl

Projekt „Przyjazna Praca II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

W ramach współpracy prosimy o upowszechnienie powyższej informacji zainteresowanym osobom.

0