Rekrutacja na szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych

towarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń edukacyjno- informacyjnych współfinansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin.

Warsztaty prowadzone zdalnie na platformie ZOOM skierowane będą do pracowników instytucji pomocowych z Lublina. Spotkania będą miały na celu m. in. profilaktykę przeciwko wypaleniu zawodowemu. Zajęcia odbędą się w formie superwizji. Łącznie 25 godzin.. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.

Link https://forms.gle/iu5UAtLEmZ6LZ2C57

Warsztaty będą odbywać się w następujących dniach: 

17.09 godz. 10:00-15:00
Trener: Iwona Ulfik- Jaworska
“Zdrowe metody samoregulacji emocji” czas trwania.”

18.09 2020 godz 9:00-14:00
Warsztat superwizyjny, Trener: Ewa Kalińska- Grądziel
“Profesjonalne wsparcie dla osób pracujących z członkami rodzin z problemem alkoholowym.”

24.09 godz 10:00-15:00
Trener : Iwona Ulfik- Jaworska
“Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem.”

01.10 godz. 9:00-14:00
Trener : Aleksandra Chomik
„Koło życia – metody dbania o równowagę.”

08.10 godz. 9:00-14:00
Trener : Aleksandra Chomik
“Współpraca w zespole w pracy i poza nią – tworzenie sieci wsparcia i sieci aktywności fizycznej.”

Źródło: /stowarzyszeniebonafides.pl

0