Rekrutacja do projektu „Przedsiębiorczy Start”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia w woj. lubelskim poprzez założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych przez 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa lubelskiego, skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamierzających założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, były zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie projektu.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 13 marca i będzie trwała do 29 marca 2013r do godziny 15:30.

0