Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie poszukuje osób do przeprowadzenia badań ankietowych wśród organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz zaangażowanych w ich działania wolontariuszy.

Przeprowadzenie badań wśród wskazanych przez ROPS organizacji związane jest z dojazdem do nich we własnym zakresie i na własny koszt.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.rops.lubelskie.pl.

0