Referent prawny do spraw nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Oferta numer: 1409306
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0