Przedłużenie rekrutacji do projektu „Przyjazna Praca II”

Do 25 czerwca 2014r. został przedłużony drugi nabór do projektu. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie osoby bezrobotne niepełnosprawne w wieku 18-64 lata zarejestrowane w MUP w Lublinie.

W projekcie przewidziano wsparcie dla 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego, szkolenia oraz 6 miesięcznego stażu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą zapraszamy do zapoznania z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia Formularza zgłoszenia udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, w Referacie Oferowania Pracy (pokój: 3,4,5,12, 13 – zgodnie z podziałem literowym).

Kolejny – ostatni nabór do projektu już od 30.06.2014r. do 11.07.2014r.

Szczegółowe informacje o projekcie: Projekty i programy – Projekt „Przyjazna Praca II”.

Informacja pochodzi ze strony MUP Lublin.

0