Projekt WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Lubelska Szkoła Biznesu zaprasza do udziału w projekcie WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ jest skierowany do pozostających bez zatrudnienia osób z województwa lubelskiego, które posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Formy wsparcia oferowane w projekcie to: doradztwo psychologiczne (w dość znacznym zakresie: badanie motywacji, doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe), IPD, poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), szkolenia (Pracownik kancelaryjny, Specjalista ds. funduszy UE, Specjalista ds. finansowych i kadr, Grafika komputerowa), staże zawodowe i pośrednictwo pracy. W projekcie może uczestniczyć 70 osób, przewidujemy utworzenie 7 grup 10-cio osobowych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy posiłki w trakcie szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe, a także badania lekarskie i ubezpieczenie NNW.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie Lubelskiej Szkoły Biznesu: www.lbs.pl

W serwisie Szkoły znajdują się również informacje nt. pozostałych projektów, które aktualnie zaczynamy realizować:
LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ – projekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat, w tym również osób niepełnosprawnych,
LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI – w którym oferujemy kursy językowe i komputerowe,
KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU – skierowany do osób bezrobotnych oraz odchodzących z rolnictwa.

0