Projekt pt. „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan wraz z Instytutem Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi z województwa zachodniopomorskiego realizuje projekt o nazwie „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań aktywizujących zawodowo ludzi niepełnosprawnych. W trakcie prac projektowych, wytworzono więc narzędzie zwiększające skuteczność działań zarówno organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosprawne, jak i pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Narzędziem tym jest klaster społeczny.

Jednym z produktów projektu jest system ukierunkowany na podnoszenie poziomu zatrudnienia realizowany w strukturach KLASTRA i przy ścisłej współpracy z pracodawcami, który jest obecnie w fazie przygotowania do oceny pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Wypracowany w ramach projektu model będzie integrował ze sobą nowe podejście (ścisłe zaangażowanie się NGO w aktywizację zawodową), metody (np. organizowanie się w Klastry, czy ścisła współpraca z pracodawcami) i formy działania (system informatyczny). Zautomatyzowanie łączące stronę podażową z popytową rynku pracy).

System znajduje się pod domeną www.klasterngo.org.

0