Projekt „KOMPETENTNI”

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „KOMPETENTNI” – kurs języka angielskiego.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
-osoby pracujące i bezrobotne
-osoby w wieku 25 lat i więcej
-zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego
-osoby z maksymalnie ponadgimnazjalnym wykształceniem
A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-osoby powyżej 50 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
-240 godzin kursu języka angielskiego dla początkujących (poziom A1 i A2)
-materiały szkoleniowe (podręcznik i ćwiczenia)
-poczęstunek na zajęciach

KURS ZAKOŃCZONY ZOSTANIE UZYSKANIEM CERTYFIKATU TOEIC –ZNANEGO I HONOROWANEGO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

projekt-kompetentni

Koszt udziału w projekcie wynosi 280 zł. – to tylko 1,17 zł/h

Biuro projektu:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
Tel. 81 536 10 8581 534 61 91
www.eds-fundacja.pl/irp/aktywni

0