Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny – szkolenia i staże

Projekt „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego 91 osób (55 Kobiet, 36 Mężczyzn) BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

– kobiety

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby odchodzące z rolnictwa

– osoby niepełnosprawne

– osoby o niskich kwalifikacjach

Oferujemy:

 1. Poradnictwo zawodowe z Indywidualnym planem działania (3 godziny/osoba).
 2. Grupowe poradnictwo zawodowe (16 godzin/osoba) – 2 dni szkoleniowe.
 3. Szkolenia zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych: Monter izolacji i rusztowań budowlanych, Technolog robót wykończeniowych z uprawnieniami SEP i elementami hydrauliki, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Pracownik administracyjno – biurowy z elementami grafiki komputerowej, promocją i reklamą, Specjalista ds. księgowych z obsługą programów finansowo – księgowych, Sprzedawca, Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego, Skuteczny handlowiec – techniki sprzedaży i negocjacje z MS Excel.
 4. Pośrednictwo pracy (3 godziny/osoba).
 5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba).

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 1. stypendium szkoleniowe (8,54/h brutto) max 120 h;
 2. stypendium stażowe (1750 zł brutto/ miesiąc);
 3. zwrot kosztów dojazdu;
 4. wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
 5. bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe);
 6. profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów prowadzących zajęcia;
 7. materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
 8. materiały dydaktyczne (podręcznik);
 9. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 10. zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy;
 11. pokrycie kosztów egzaminów.

plakat

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin (Budynek B ZDZ-u, I piętro, pokój nr 7)
tel. 733 300 563
kontakt@crb.lublin.pl
www.crb.lublin.pl
Godziny otwarcia biura: 8:00-16:00

0