Preferencyjny Kredyt Studencki – szczególnie korzystny, ale niezbyt popularny

Jak co roku od 1 października do 15 listopada żacy mogą ubiegać się o wspierany przez program rządowy Preferencyjny Kredyt Studencki. Niestety z roku na rok liczebność złożonych wniosków maleje, choć jest to najlepszy kredyt na rynku.

Mnóstwo zalet, a spłata odsunięta w czasie

Kredyt studencki

Preferencyjny Kredyt Studencki jest kredytem oferowanym na niezwykle atrakcyjnych warunkach. Mogą go uzyskać żacy uczelni wyższych (stacjonarni i niestacjonarni) i doktoranci, którzy zaczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia (możesz zatem w chwili ubiegania się o kredyt mieć nawet 50 lat) i spełniają określone kryteria.

Preferencyjny Kredyt Studencki jest REWELACYJNY ponieważ:

 • możesz go przeznaczyć na dowolny cel,
 • możesz być w każdym wieku, o ile nie pobierałeś Kredytu Studenckiego wcześniej i zainicjowałeś dowolne studia przed ukończeniem 25 roku życia,
 • w trakcie pobierania kredytu nie są naliczane żadne odsetki,
 • spłatę kredytu rozpoczniesz dopiero po 2 latach od momentu zakończenia studiów, a czas spłaty będzie trwał minimum 2 razy dłużej niż okres uzyskiwania kredytu,
 • oprocentowanie (naliczane dopiero po 2 latach od odbycia studiów) stanowi raptem połowę stopy redyskontowej NBP (aktualnie 1,38% – stan na 1 października 2014 roku),
 • najbiedniejsi mogą liczyć na poręczenie kredytu przez BGK lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • kredyt wypłacany jest przez pełny okres studiów, przez 10 miesięcy w roku (od października do lipca) transza wynosi 600 zł, zatem w ciągu pięciu lat studiowania uzyskasz 30’000 zł,
 • w przypadku ukończenia studiów w grupie 5% najzdolniejszych studentów Twojej uczelni, umorzone zostanie 20% spośród całej kwoty otrzymanego przez Ciebie kredytu,
 • można wnioskować o częściowe bądź całkowite umorzenie długu w pewnych przypadkach, trudnych sytuacjach materialnych,
 • z kredytu skorzystało i korzysta wciąż przeszło 381’000 studentów,
 • występuje szansa zawieszenia spłaty kredytu do 12 miesięcy,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

Czyż takie warunki nie są ciekawe? Zwłaszcza w przyrównaniu do znacznie oprocentowanych kredytów gotówkowych, o które głównie w pilnej potrzebie ubiegają się studenci.

Bezpłatny ebook oraz vademecum wiedzy na temat kredytu studenckiego

Osobom zainteresowanym ubieganiem się o preferencyjny kredyt studencki polecamy stronę http://kredytstudencki.com.pl i bezpłatnego ebooka, w którym można znaleźć odpowiedzi na ciekawiące pytania o procedurę ubiegania się oraz opłacalność kredytu.

dr inż. Jakub Bis
KredytStudencki.com.pl

0