Praktykant w Wydziale świadczeń/referacie Ewidencji (KRUS)

KRUS zaprasza studentów do wzięcia udziału w bezpłatnych praktykach studenckich.

Praktykant w Wydziale świadczeńreferacie Ewidencji (krus)

Informacja pochodzi ze strony Centralnej Bazy Ofert Pracy

0