Pracownik ds. rozliczania staży podyplomowych w Oddziale Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej – 1 etat.

Oferta numer: 1401202
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0