Pracownik ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych w Oddziale Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Oferta numer: 3-02
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0