Pracownik ds. projektowania i administrowania systemami informatycznymi w Oddziale Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Oferta numer: 28-09
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0