Pracownik ds. projektów strategicznych w Oddziale Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta numer: 15-03
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0