Pracownik ds. poświadczania wydatków w Oddziale Obsługi Finansowej EFRR w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oferta numer: 5-04
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0