Pracownik ds. informacji o funduszach europejskich w Oddziale Funduszy Europejskich w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnych – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

Oferta numer: 33-07
Miejsce pracy: Puławy

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0